تحقیق در مورد ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت - درس برنامه ریزی شهری

ساخت وبلاگ
چکیده : لینک *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه13 فهر... با عنوان : تحقیق در مورد ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت - درس برنامه ریزی شهری بخوانید :
تحقیق

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

محتوای طرح

خصوصیات جغرافیای اقتصادی تاریخی و....

بررسی . مقایسه طرح با طرح تفصیلی

بررسی تراکم ها با توجه به براورد جمعیت و سرانه تعین شده

ساماندهی تقسیمات و سلسه مراتب شهری

محله بندی

بررسی سلسله مراتب شبکه ارتباطی با توجه به پیامدهای اجرای کنار گذر مرودشت

بررسی و ارزیابی کاربری ها با توجه به عملکرد

بررسی و تدفیق خط محدوده و خط حریم

عوامل موثر بر عدم موفقیت طرحهای جامع

مقایسه طرح با وضع موجود

جمع بندی

منابع و ماخذ

پیشگفتار

طرحهای جامع و طرحهای توسعه شهری روش کار خود را بر تقسیمات شهری و ایجاد استقرار کالبدی و پیشنهادات برای توسعه در دراز مدت شکل می دهد بعبارتی در طرحهای جامعه مشاور منابه . تنگنها و امکانات بالفعل و بالقوه را بررسی و با توجه به شرایط وضع موجود اقدام به تهیه طرح با چشم اندازی بلند مدت می انجامد

طی سالها تجربه در تهیه طرحهای شهری و بررسی نتایج عملکردی طرحها این نتیجه حاصل شد که طرحها مزبور فاقد کارایی لازم هستند چرا که در بررسی عملکردی و نارسائیهای طر ح های نمونه که تو سط مشاور به عنوان زیر مجموعه برای سازمان مسکن و شهر سازی انجام شد مشخص گردید که شهرها در طول به اجر ا بردن طرح جامع خود از اهداف و ایده ال های ان فاصله می گیرند و پس از پایان دوره طرح انطباق اندکی با اینده طرح دارد

در واقع شهر مسیر ارگانیک خود را پیش می برد ولی با تو جه به نیازهای خود مقتضی عملکردههای می گردد که با ضابطه و اصول کلی طرح جامع مغایر ت ایجاد می کند یکی از طرحهای جامع که در این تحقیق سعی در ارزیابی خصوصیات ان داشته طرح جامع مرودشت بوده که به نوبه خود جای بحث و تدبر دارد

با ارزیابی این طرح می توان به نقاط قوت و ضعف طرح اگاهی یافت تا در اینده و برای طرحهای دیگری که در این شهر تهیه می گردد منبع و مو ثقی باشد در جهت رفع نقصها و کمبودها

مقدمه

مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت، بخشی از طرح بازنگری ساختاری در نظام مدیریت و مالیه شهری عبوری یاد می شود. این طرح در چارچوب توافق میان وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مرودشت، زیر نظر مرکز مطالعات و برنامه&zwnj ریزی شهرمرودشت به عنوان نهاد مشترک مسئول تهیه طرح&zwnj های جامع و تفصیلی شهر توسط شرکت خدمات مدیریت ایرانیان به منظور ایجاد زمینه&zwnj ها و ظرفیت&zwnj های افزایش تحقق&zwnj پذیری اجرایی طرح&zwnj های توسعه شهری از حیث ساختار مدیریت و مالیه شهری انجام شده است:
مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت دلیل ضرورت&zwnj های عینی و عملی و همچنین بر اساس رویکردهای نظری مدیریت کلان&zwnj شهری در پهنه&zwnj ای فراتر از مرزها و محدوده&zwnj های رسمی انجام شده است. قلمرو مکانی و فضایی این مطالعات را محدوده واقعی منطقه کلان&zwnj &zwnj شهری یا مجموعه شهری تهران شامل شهر تهران و سایر شهرها، روستاها و مراکز خدمات و فعالیت پیرامونی و همبسته با شهر تشکیل می&zwnj دهد.
مطالعات بازنگری نظام مدیریت منطقه کلان&zwnj شهری تهران در سه مرحله کلی انجام شده است.
مرحله اول با عنوان شناخت و تحلیل شامل بررسی نظریه&zwnj ها و اصول مدیریت شهری در جهان و شناخت ابعاد مختلف مدیریت منطقه در وضعیت موجود است. در این بخش روندهای کلان جهان&zwnj گرایی/ محلی&zwnj گرایی و حکمروایی در ارتباط متقابل با نظام&zwnj های اداره مناطق شهری شناخت ماهیت وانواع مناطق شهری همراه با رویکردها، نظریه&zwnj ها و مدل&zwnj های مرتبط با آنها بررسی شده است. همچنین چند منطقه شهری شاهد با هدف استنتاج اصول و روش&zwnj های اداره مناطق &zwnj شهری مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات « بررسی و شناخت وضع موجود ادارهشهر مرودشت » نیز در چند محور زیر صورت گرفته است:
- شناخت ساختارها، سازمان&zwnj ها و نهادهای فعال و موثر در اداره مجموعه شهری و روابط نهادی افقی و عمودی بین آنها
- شناخت وظایف و کارکردهای سازمان&zwnj ها و عناصر موثر در سه دسته تصمیم&zwnj گیری، تصمیم&zwnj سازی و اجرا
- شناخت قلمروهای فضایی نهادهای حکومتی و عمومی مختلف در مجموعه شهری بر اساس تقسیمات سیاسی و محدوده&zwnj های مدیریت توسعه فضایی شامل محدوده قانونی، حریم و خارج از حریم سکونت&zwnj گاه&zwnj ها.دریافت‌فایلادامه مطلب
تحقیق در مورد فصل پاییز,تحقیق در مورد آهن زنگ نزن,تحقیق در مورد شهاب سنگ,...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 ساعت: 10:55