کارآموزی حقوق

ساخت وبلاگ
چکیده : فهرست مطالب فصل اول: 4 مقدمه: 4 معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4 امکانات ... با عنوان : کارآموزی حقوق بخوانید :
<a href='http://1zoomin3.niloblog.com/p/5/'>کارآموزی</a>

فهرست مطالب

فصل اول: 4

مقدمه: 4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5

فصل دوم: 6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6

ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: 6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران.. 10

دفترخانه&zwnj ها باید دارای دفاتر ذیل&zwnj باشند: 11

وظایف&zwnj مسئولین&zwnj دفاتر : 12

مقررات&zwnj مربوط&zwnj به&zwnj دفترخانه&zwnj و وظایف&zwnj سردفتران&zwnj و دفتریاران&zwnj : 12

مسوولان&zwnj دفتر نسبت&zwnj به&zwnj سردفتران&zwnj و دفتریاران&zwnj و سردفتران&zwnj ازدواج&zwnj و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14

شهادت&zwnj اشخاص&zwnj ذیل&zwnj پذیرفته&zwnj نمی شود: 14

شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15

ترجمه&zwnj اسنادذیل&zwnj بایدازطرف&zwnj مترجمین&zwnj رسمی&zwnj یامامورین&zwnj سیاسی&zwnj وکنسولی&zwnj تصدیق&zwnj شده&zwnj باشد: 15

به&zwnj متقاضیان&zwnj با احراز شرایط&zwnj ذیل&zwnj پروانه&zwnj مترجمی&zwnj رسمی&zwnj اعطا می&zwnj گردد: 15

در صورت&zwnj ارتکاب&zwnj هریک&zwnj از تخلفات&zwnj ذیل&zwnj مرتکب&zwnj برای&zwnj بار اول&zwnj به&zwnj مدت&zwnj یک&zwnj سال&zwnj و بار دوم&zwnj به&zwnj مدت&zwnj دو سال&zwnj و در صورت&zwnj تکرار برای&zwnj همیشه&zwnj ازمترجمی&zwnj رسمی&zwnj محروم&zwnj می&zwnj شود. 16

در صورت&zwnj ارتکاب&zwnj هریک&zwnj از تخلفات&zwnj ذیل&zwnj مرتکب&zwnj به&zwnj توبیخ&zwnj کتبی&zwnj با درج&zwnj در پرونده&zwnj و در صورت&zwnj تکرار تا یک&zwnj سال&zwnj از مترجمی&zwnj محروم&zwnj می&zwnj شود 16

اشخاص&zwnj زیر را &zwnj به&zwnj سردفتری&zwnj دفترخانه&zwnj اسناد رسمی&zwnj می توان انتخاب نمود: 17

امور مالی&zwnj دفترخانه استاد رسمی: 18

وجوهی&zwnj که&zwnj برای&zwnj تنظیم&zwnj و ثبت&zwnj سند در دفاتر اسناد رسمی&zwnj وصول&zwnj می&zwnj شود به&zwnj شرح&zwnj زیر است&zwnj : 18

درآمد حاصل&zwnj از حق&zwnj ثبت&zwnj ، صاحبان&zwnj دفتر و دفتریارها به&zwnj ترتیب&zwnj زیر سهم&zwnj خواهند برد: 19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19

از تاریخ&zwnj تصویب (قانون&zwnj توزیع&zwnj حق &zwnj التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع&zwnj ماده&zwnj 54 مصوب&zwnj 25 4 54-مصوب&zwnj 28 2 1373) درآمد حاصل&zwnj از حق &zwnj التحریر دفاتر اسناد رسمی&zwnj موضوع&zwnj ماده&zwnj 54 قانون&zwnj دفاتر اسناد رسمی&zwnj مصوب &zwnj 4 1354 به&zwnj شرح&zwnj زیر پرداخت&zwnj خواهد شد: 20

تعرفه&zwnj حق&zwnj التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20

تعقیب&zwnj و مجازات&zwnj انتظامی&zwnj سردفتران&zwnj و دفتریاران&zwnj : 24

الف&zwnj ـ دادگاه&zwnj بدوی&zwnj : 24

ب&zwnj ـ دادگاه&zwnj تجدیدنظر: 24

مجازاتهای&zwnj انتظامی&zwnj به&zwnj قرار ذیل&zwnj است&zwnj : 25

فصل سوم: 26

تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26

گواهی امضاء. 26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35

امضای دیجیتال چیست: 35

صدور اجرایه: 36

تنظیم اسناد انتقال اجرائی.. 39

روش صدور سند مالکیت المثنی: 40

روش صدور سند مالکیت بنام وراث... 41

روش قبول درخواست ثبت املاک: 42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک... 43

روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه. 45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟. 46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد. 47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی.. 49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50

روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده. 52

فصل چهارم: 53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53

یک پیشنهاد: 57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57

بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59

منابع: 70دریافت‌فایلادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت: 19:03