بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

ساخت وبلاگ
چکیده : شناخت ارکان حکومت و ارگان&zwnj های سیاسی کشور،روابط آن&zwnj ها باهم،آگاهی از ... با عنوان : بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی بخوانید :
<a href='http://1zoomin3.niloblog.com/p/44/'>بررسی</a>

شناخت ارکان حکومت و ارگان&zwnj های سیاسی کشور،روابط آن&zwnj ها باهم،آگاهی از حقوق و آزادی&zwnj های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید درزمینهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسان&zwnj هایی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقه&zwnj مند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می&zwnj گیرد،رئیس کشور،رئیس&zwnj جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می&zwnj گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهم&zwnj تر به حقوق اساسی و آزادی&zwnj هایی که به خاطر تثبیت آن قرن&zwnj ها مبارزه شده،و خون میلیون&zwnj ها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسان&zwnj ها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به&zwnj اجبار از نقطه&zwnj ای به نقطه&zwnj ای دیگر بردن و گروه&zwnj گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواست&zwnj ها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می&zwnj کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به&zwnj عنوان چهارچوب توافق کرده&zwnj اند و بر آن استوارند و یا به&zwnj هرحال به آن تسلیم شده&zwnj اند.

حقوق اساسی معرف پایه&zwnj های اعتقادی،پیوندهای عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می&zwnj باشد و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده&zwnj اند.

در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می&zwnj شود که (حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان&zwnj ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ&zwnj کس نمی&zwnj تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد&hellip )(اصل ۵۶) در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشأ تمامی قدرت&zwnj ها است و همه دیگر انسان&zwnj ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه&zwnj ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید. چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات، علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد. هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد. در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد. مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست. برخلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچ&zwnj یک نرسیدن و آن را عملاً در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.

سازمان&zwnj های اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آن&zwnj ها را به&zwnj صورت دیواری آهنین در برابر مردم درآوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیان&zwnj های جبران&zwnj ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد، دوباره&zwnj کاری&zwnj ها باید حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق، کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.

در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی&zwnj ترین حقوق مردم، حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آن&zwnj ها بررسی می&zwnj شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرا انجام&zwnj وظیفه و مسئولیت آن&zwnj ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی موردبحث قرار می&zwnj گیرد.

مع&zwnj الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد. گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آن است ولی زیربنای اعتقادی ملت و ریشه&zwnj های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه&zwnj ای دیگر از انـواع حکومت&zwnj ها را پدید آورده است. مفاهیم بلند و دستورات

حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرایط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است، به بلندای تاریخ و عمر بشریت.

ازجمله تفاوت&zwnj های بنیادین نظام ایران با سایر نظام&zwnj های حقوقی، در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است. ولایت&zwnj فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می&zwnj باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است. ای فرآیند جدید درگذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع&zwnj تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.

بررسی

فهرست مطالب :

مقدمه

قانون اساسی

متن و مقدمه قانون اساسی

قانون عادی

آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا

دلایل پیدایش مقررات دولتی

انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)

آئین نامه

انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)

انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)

تصویب نامه ها

سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و &hellip )

اصل ۱۳۸ قانون اساسی

مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی

سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی

شرایط اعتبار مقررات دولتی

نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد

ریاست هیئت وزیران

کمیسیون متشکل از چند وزیر

ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس

وظایف و اختیارات هیات وزیران

اصول مصوبات قوه مجریه

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

مدت وزارت وزیر

امضای قوانین و تصویب نامه ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و

نکات مورد توجه در مورد وزراء&zwnj

نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران

کمیسیون های دولت

منابع


دریافت‌فایلادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : شنبه 24 مهر 1395 ساعت: 0:34