دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گسب شماره34چیست

ساخت وبلاگ
چکیده : دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گسب شماره34چیست WHAT IS GASB 34فایل ترجمه با... با عنوان : دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گسب شماره34چیست بخوانید :
<a href='http://1zoomin3.niloblog.com/p/14/'>دانلود</a>

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گسب شماره34چیست WHAT IS GASB 34فایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید

گسب شماره34چیست؟

در ژانویه 1999 هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است. به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی &ndash تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحکومتهای محلی &ndash این بازنگری اساسی از مدل کزارشات مالی را ارائه می دهدکه از سال 1979 منعقد شده است در حالی که دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در 4-3 صفحه قرار گرفته است) و موارداصلی ذکر شده در آن عبارتنداز: دونوع صورت حساب مالی: دوشکل مجزا ازاطلاعات در صورت حسابهای مالی اصلی تهیه شده است.صورت حسابهای گسترده دولتی: صورت حسابهای مالی قطعی برای تمام کارهای شهربراساس حسابداری فراهم شده است. آنها بر مبنای سرمایه ارائه نشده اند، به جای آن کلیه کارهای مالی دردو فعالیت اصلی سازماندهی شده اند که عبارتند ازفعالیتهای دولتی و تجاری. آنها توجه زیادی به دارایی خالص دارند واز قراردادهای بین سرمایه ای (همانند خدمات سرمایه ای داخلی) وسرمایه های سپردا ای خارج می باشند. هزینه ها (هزینه ها که ممکنه شامل هزینه های جمع شده با هزینه های مستقیم باشند) وهردوهم درآمدهای خالص وناخالص مربوطه همانند دستمزدها و بخشش ها را نشان می دهد. گزارشات سرمایه ای: در جلسه مباشران دنگرانهای مربوط به مسئولیت، صورت حسابهای مالی همچنین برمبنای سرمایه ارائه می شوند. اما ازمبنای مشابه حسابداری همانندصورت حسابهای گسترده دولتی برای سرمایه های دولتی استفاده نمی کنند. چون تفاوتهای زیادی در اساس حسابداری وفضای قراردادها وجود دارد اختلافات مهمی بین این دو صورت حساب مالی وجود خواهد داشت. اما این تفاوتها واضح نیستند به این دلیل، رفع اختلاف جزئی بین آنها به عنوان قسمت از صورت حسابهای مالی اصلی حسابرسی شده نیاز خواهدشد. سرمایه ها بر روی سرمایه های اصلی : در بخش گزارش سرمایه ، صورت حسابها وگزارشات بیشتر به سرمایه های اصلی فردی به جای انواع سرمایه قطعی توجه می کنند. اطلاعات تکمیل کننده مورد نیاز: دو عامل جدید برای RSIوجود دارد. بحث وتحلیل مدیریت: بعضی از شهرها قبلا شرکت نامه های انتقالی به عنوان قسمتی از گزارش مالی سالانه شان تهیه می کنند. برای بعضی ازآنها، این نیازبه تحلیل وبحث مدیریتی جدید ممکن نیست که عوامل کار اضافی مهم را مطرح کند. به هر حال، به موجب اضافاتی به صورت حسابهای گسترده دولتی(وموضوعات مورد نیاز) فضا(تلاشهای کاری مربوطه) قطعا افزایش خواهدیافت. بعلاوه ،زمانی که این قسمت موردنیازی از صورت حسابهای مالی قطعی می باشد که هزینه های حسابرسی شاید افزایش خواهد یافت. گزارش بودجه: مقایسات نتایج بودجه برای موارد واقعی مخصوص سرمایه های دولتی برای مدت زمان طولانی به عنوان قسمتی ازصورت حسابهای مالی اساسی نخواهد بود. اما اینRSIمی باشد.و نیازهای اضافی وجود داردکه عبارتندازهر دو هم بودجه های مالی و هم اساسی که باید ارائه شوند.دریافت‌فایلادامه مطلب
دانلود مقاله ی انگلیسی,دانلود مقاله ی رایگان,دانلود مقاله ی فارسی,دانلود مقاله ی انگلیسی با ترجمه,دانلود مقاله ی فیزیک,دانلود مقاله ی علمی,دانلود مقاله یادگیری سازمانی,دانلود مقاله ی معماری,دانلود مقاله ی ادبی,دانلود مقاله ی پزشکی,...
نویسنده : بازدید : 38 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 0:11